jQuery pageColumns: Newspaper Layout Example

AAC/American Alpine Club Alpenvereniging van de Verenigde Staten, publiceert jaarlijks the American Alpine Journal.

ABO(minablement difficile) een graad moei­lijker dan Extrêmement Difficile.

adhérence [v.] smear wrijvingsgreep of -tree. to smear op een wrijvingstreetje staan. en adhérence smearing op wrijving.

ailes de poulet [lett. kippenvleugels] ellebogen die tijdens het klimmen door vermoeidheid omhoog gaan.

aléatoire precarious onzeker. mouvement [m.] aléatoire klim­beweging waarvan je als je hem doet niet zeker weet of ie gaat lukken.

allez/vas-y! go on/go for it/stick it [Am.]! kom op, gaan!

(beaucoup d')allonge [v.] (grote) reikwijdte.

âme [v.] [lett. ziel] core kern (van een touw).

en amont upstream stroomop, naar boven.

amplitude [v.] reikwijdte.

anneau [m.] ring, van een haak, of van touw of bandmateriaal.

ape index aapfactor (spanwijdte min lichaamslengte).

(à‑)plat [m.] platte greep, prise [v.] fuyante [lett. terugwijkende greep] sloper/sloping hold aflopende greep.

en appui afsteunend. appui [m.] de paume afsteunend met de handpalm onder je.

ardoise [v.] slate leisteen, shale leisteenrots.

arête [v.] arête graat, outside corner [Am.] hoek (v.e. rotswand), ridge bergrug.

arqué[e] [lett. gebogen] (closed) crimped met overstrekte eindgewrichten van de vingers. arquer/prendre une prise en arqué to crimp/to cling [Am.] op deze manier een greep vasthouden. (prise) arquée [v.] crimp [Br.]/crimper [Am.] greep die je zo pakt. semi-arqué[e] open crimped met rechte eindgewrichten, zonder de duim te gebruiken (geeft meer controle en is minder slecht voor de gewrichten, maar kost meer kracht). (prise) semi-arquée [v.] open crimper [Am.] greep die je zo pakt.

arrondi[e] rounded afgerond.

escalade [v.] artificielle/artif [m.]/tire-clous [m.] aid climbing artificieel klimmen, het gebruiken van haken voor de voortbeweging, haken rukken, soms ook sixth class climbing [Am.] genoemd. voie [v.] d'artif aid route route die zo geklommen wordt. faire quelque chose en artif to aid something iets klimmen met gebruik van haken voor de voortbeweging.

aseptisé[e] steriel, zonder spanning, ruim behaakt.

assurer to belay zekeren. assureur [m.] belayer zekeraar. tu veux/peux m'assurer? you want to give me a belay?/can you give me a belay? wil/kun je me zekeren?

athlétique gymnastisch, veel kracht en lenigheid kostend.

zone [v.] d'atterrissage/surface [v.] de réception landing-spot landingsplaats, valzone (bv. bij boulderen).

en aval downstream stroomaf, naar beneden.

avale! take in [Br.]/up rope [Am.]! touw in!